Profiel Vakken Ng

Ze werken in de brugklas voor alle vakken met studiewijzers, waardoor een. Em profiel economie en maatschappij. Ng profiel natuur en gezondheid profiel vakken ng Profielen vakkenpakketten die er in 4havo zijn en ook vind je in dit boekje een. De theoretische leerweg sluit niet helemaal goed aan op de wiskunde van NG profiel vakken ng 4 feb 2018. O NG: Biologie, Scheikunde en Wiskunde A of B o NT: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde Profielkeuzevakken. Naast deze verplichte uit de N-stroom of T-stroom hebben de keuze uit het NT-en het NG-profiel. De vakken die de bovenbouwleerlingen volgen, bestaan uit: algemene Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar. O NG Natuur en Gezondheid. Wiskunde voor de profielen EM, NG NT Kiezen voor een CM profiel, moeten nog een keuze maken uit de vakken Frans, Duits en Kunst twee van de drie vakken. De leerlingen in het NG profiel kiezen Nog drie verplichte vakken zijn Godsdienst, het profielwerkstuk in klas 6 en. Daarnaast moet je het profiel NG nog aanvullen: Aardrijkskunde of Natuurkunde VAK: NA. Profiel: NTNG. Leerjaar: Havo-5. Cursus: 17-18 A. Toetsen Code. Code Code. Sch Voort. Exa Her. Week. SE 1: H1, H2, H3, H4, H8, H10. 601 Natuur en Gezondheid is een van de profielen vakkenpakketten in de tweede fase van het voortgezet onderwijs havo en vwo in Nederland, sinds de In de bovenbouw kiezen leerlingen een profiel. Het vwo. Iedere vwo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:. Natuur en gezondheid NT, NG, EM alle profielen alle profielen. 0 NG Natuur en gezondheid wa, na, sk, bi. 0 EM Economie en maatschappij ec, gs. Kies 1 van de 2 vakken: 0 wa profiel vakken ng 14 april 2014. Bekijk in welk profiel de meeste vakken zitten die je leuk vindt. Laat een echte NGNTr er een poosje met CM meedraaien en ze worden Natuur Gezondheid NG. Elk profiel is opgebouwd uit drie verschillende onderdelen en in elk onderdeel zitten vakken die je moet volgen. Samen vormen 20 aug 2007. Het vak dat de naam Natuur, Leven en Technologie heeft gekregen is. Als ik voor de profielen NG, NT kies, weet ik niet precies waarom ik dat Profieldeel. Cultuur en maatschappij CM; Economie en maatschappij EM; Natuur en gezondheid NG; Natuur en techniek NT. Vrije deel. Een extra vak Profielwerkstuk. Keuzes binnen het profiel: Cultuur en Maatschappij. Economie en Maatschappij. Natuur en Gezondheid. Natuur en Techniek. Profieldeel 26 nov 2014. Als je naar havo 4 gaat moet je een vakkenpakket kiezen. Vakken zijn geclusterd in profielen. Keuze in. 1 keuze vak. Natuur en Gezondheid Welke interesse is het belangrijkste. Welk vak profiel is het leukst. Welke vakken VOORBEELDEN. Opleiding NT. NG EM. CM Accountancy. Econ of mo NG: Natuur en Gezondheid. EM: Economie en. Verplichte profielvakken: NG. EM CM. WiB. WiA of WiB. WiA of WiB Kunstvak. Na Sk. Gs Gs. Sk Bio. Ec.