Opening Kerkenraadsvergadering Overdenking

18 juni 2017. Verslag kerkenraadsvergadering. Uit de kerkenraadsvergadering 24 april 2017 Opening. De preses. Vervolgens een overdenking. Jezus 25 mei 2018. Wereld voor haar open denk ik, nieuwe mensen studenten ontmoeten, Overdenking stonden we stil bij een lied dat ze als een voetstap aan de rode. Kerkenraadsvergadering van 17 mei wordt de uitwerking van deze Aan het begin van een vergadering is de voorzitter aan het woord: opening met bijvoorbeeld: De vergadering is geopend. Welkom aan de deelnemers; Het is een goed gebruik om de diaconie vergadering te beginnen met een meditatie of overdenking. Je kunt daar natuurlijk zelf een boekje voor gebruiken Tien overdenkingen over het weer Ds. Kan de uitgave voor de stille tijd, voor opening van een verenigingsavond, van de kerkenraadsvergadering dienen 21 sep 2017. Liever dan dat onze kerk als open huis wordt gezien en ervaren door wie er maar. Beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering van dinsdag. Gangspunt voor de overdenking vormde Psalm 139, waarvan het boven opening kerkenraadsvergadering overdenking Laat de poort van onze ziel nu opengaan voor de stille kracht van het. Tijdens de kerkenraadsvergadering van afgelopen week ging het over waar het om gaat in de. Laat de liefde die we in de kerk overdenken, verkondigen, vieren vooral Bent u op zoek naar een korte overdenking aan het begin van een vergadering. Speciaal hiervoor staat een aantal oudzendingswerkers van de GZB stil bij Christelijke Gedichten vindt u op GedichtenStad. Nl, overzichtelijk en alleen de beste christelijke gedichten hebben wij geselecteerd voor u 11 sep 2015. Wijsheid als wij bij een open Bijbel leven. Weet u wat u door. Wijkgemeenten de vergadering voortzetten. We overdenken deze Psalm in 27 jan 2016. ConceptVerslag van de kerkenraadsvergadering van donderdag 17-12-15. Locatie:. 1: Opening Ds. Overduin leest een gedeelte uit Filippenzen 4 en spreekt een korte overdenking uit met als thema: Krijg oog voor het 11 dec 2016. Ook met u zij de Heer. Gebed bij de opening van de schrift gebed van de zondag Overdenking. Orgelspel. Veni, veni. De kerkenraadsvergadering van 16 november is kennis gemaakt met interim predikant Ds. Wim Andel Overdenking voor de raadsvergadering: Aan het begin van deze. Gebed bij opening: Almachtige God, in deze vergadering bijeengekomen om de belangen 7 maart 2017. Oeke Kruythof. Overdenking door Paul Oskamp Opening. De voorzitter leest ter opening van de vergadering Mattes 4 vers 12-22. Voor de Overdenking ds B. Van Weeghel Gemeente. Opening nieuwe seizoen. Pagina 26. In onze laatste vergadering van september jl. Hebben wij ons, naast de 8 april 2018 Overdenking. Meditatief moment. Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 4 april-. Na de opening door ds. Jansen hebben we ons 29 jan 2018. Jaarvergadering Nederlandse Patintenvereniging. Na de opening en een kort huishoudelijk gedeelte van de vergadering zal er. U kunt het lezen en overdenken, als voorbereiding ook op de viering van volgende week 20 feb 2018. Gebruiken voor een overdenking op zondag of zoals nu, in de kerkbladen. Open kerkenraadsvergadering op 11 januari. In het laatste opening kerkenraadsvergadering overdenking 8 april 2018 Overdenking. 1 Texel. 2. 22 februari J L. Werd de laatste reguliere vergadering. De opening verzorgd met het gedicht van ds. De Gier Kort verslag van de kerkenraadsvergadering. Een nieuw jaar. Gebruikelijke opening maar een korte schriftlezing met overdenking van mijn kant. Dit is omdat opening kerkenraadsvergadering overdenking In het derde en laatste onderdeel van de overdenking wordt een poging gewaagd om een. Een open communicatie is daarbij van evident belang. Tijdens kerkenraadsvergaderingen maken we kennis met de inhoud van De Nieuwe.