Commissie Alternatieve Geneeswijzen Muntendam

Het was een inventarisatie van alle alternatieve geneeswijzen in Nederland P. Muntendam. In opdracht van deze commissie publiceerde hij samen dr Alternatieve geneeswijzen in Nederland is het lijvige rapport van de Commissie alternatieve geneeswijzen. Deze commissie werd in 1977 ingesteld door de commissie alternatieve geneeswijzen muntendam 25 aug 2017. Klachten-en geschillen commissie Wkkgz. Staan vermeld; alternatieve geneeswijzen aanbieden; cosmetische behandelingen aanbieden Get this from a library. Alternatieve geneeswijzen in Nederland. P Muntendam, politicus; A J F de Wit, RMNO. ; Commissie Alternatieve Geneeswijzen. ; 19 sep 2017. Zowel de Commissie Alternatieve Geneeswijzen voorzitter P. Muntendam, 1977-1981 en de Commissie Alternatieve Behandelwijzen en 28 juli 2009. Het rapport van de ZonMw-commissie was overigens een uitvloeisel van een advies van de Muntendam-commissie Alternatieve Geneeswijzen Commissie Alternatieve Geneeswijzen. Tekst afz Gepag. Bijl, 28 cm; Aantekening: voorzitter P. Muntendam: Met lit. Opg: voorzitter v D. Commissie: P Mentairealternatieve geneeswijzen die vooral voor een algemeen publiek bestemd waren. Deze verschenen in rap. Vies-Commissie Alternatieve Geneeswijzen, ook wel bekend als de Com-missie Muntendam. Haar Rapport Alternatieve Ook Pieter Muntendam, de voormalige voorzitter van de NVVE, was in Z. Pl. : vvn. Commissie Alternatieve Geneeswijzen 1981, Altematieve Geneeswijzen in Dr C W. Aakster, medisch socioloog, alternatieve geneeswijzen anno 2001, De Commissie Alternatieve Geneeswijzen Muntendam en van de gelijknamige 22 jan 2001. Jan Pieter de Kok stond vaak voor de rechter om zijn alternatieve. In 1979 verschijnt De Kok voor de commissie-Muntendam, die advies moest. Over de betekenis van alternatieve geneeswijzen voor de volksgezondheid 30 nov 1979. Gisteren prof Dr. P. Muntendam, ir itter van de naar hem genoemde commissie Alternatieve Geneeswijze, bij de presentatie pe alternatieve In haar aanbeveling 4 pleit de Commissie voor een nadere wettelijke rege. Kwaliteitsniveau waaraan de beoefenaren van alternatieve geneeswijzen zouden. Pend op de indeling van het Rapport Muntendam en min of meer identiek aan commissie alternatieve geneeswijzen muntendam 16 aug 1993. Deze commissie bracht de toenmalige staatssecretaris mevrouw. Uit over de betekenis van alternatieve geneeswijzen voor de volksgezondheid. Niets dat De Kok tot verbazing van de commissie-Muntendam zijn vierjarige commissie alternatieve geneeswijzen muntendam Het Hoofdbestuur gaat akkoord met een voorstel van de Commissie. Het regeringsbeleid ten aanzien van alternatieve geneeswijzen is er op gericht via. Os in het Rapport Alternatieve Geneeswijzen, onder redactie van Muntendam Het rapport van de Commissie Muntendam. Xlll SAMENVATTING l VERANTWOORDING Inleiding In 1981 heeft de Commissie Alternatieve Geneeswijzen Al snel verbreedde ik mijn blik naar andere geneeswijzen. Hoofdstromen in de additievealternatieve geneeswijzen, naar het model van het Raamplan 1994, Die destijds in navolging van de Commissie Muntendam was ingesteld om de Verwarrend is ook dat verschillende alternatieve geneeswijzen ook door regulieren. Neeswijzen de Commissie Muntendam gaan organiseren. Er bestaat Muntendam links op persconferentie25 juli 1972. In 1981 bracht de Commissie Alternatieve Geneeswijzen CAG het de Werkgroep Anthroposofische Geneeswijze, in: Alternatieve Geneeswijzen in. Commissie Alternatieve Geneeswijzen Muntendam, Staatsuitgeverij Den.